Skolor

HJÄLP vid DYSLEXI och andra SKOLSVÅRIGHETER

Ett av mina specialområden är ”elever i behov av särskilt stöd”.
Jag har kunskap och många års erfarenhet kring hur man kan
hjälpa elever vidare när det gäller svårigheter i skolsituationen.
Jag hjälper till att lösa blockeringar så att kunskap
flödar lättare både inåt och utåt. Blockeringar beror ofta
på stress, som i sin tur kan ha många olika orsaker; allt
från trauman och rädslor till kost och livsstilsfrågor.
Bland de redskap jag använder finns lösningsbyggande
samtal, massage, rörelseövningar och bildkommunikation.
Jag erbjuder även ett 12-veckors-program där man
träffas en gång per vecka för koordinationsträning och
massage. Utöver detta tränar eleven hemma. Det
har visat sig mycket effektivt för främjande av inlärning
och koncentration. 12-veckors-programmet är baserat på
Axelsons kurs ”Massage och Dyslexi”.

# rörelse stärker hjärnan

Se även under AKTUELLT (paketlösningar)