Massage

Friskvårdsmassage med fokus
rygg axlar och nacke

Sommarextra på Skärva gård 16-20/7 2019:

45 min-400:-

För dig som har svårt med inlärning eller koncentration finns även 12-veckors-programmet ”Massage & Dyslexi”, som innebär massage i kombination med rörelseträning.
På arbetsplatser gör jag en kortare shiatsu-inspirerad massage på stol.