Coaching

Handledning för mer livskraft i din vardag

Arbetet med hälsoutveckling och livsstilsförändring anpassas till dina egna mål.
Vi gör en konkret handlingsplan utifrån ett positivt och lösningsinriktat tankesätt.
Jag utför stresstest och hjälper med individuellt program för stresslindring om så önskas.